Дүйнө маданияттарын жана диндерин изилдөө боюнча ЮНЕСКО кафедрасы