Иранистика борбору

Борбордун директору
Мамедова Малахат Шамильевна
720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, көч. Киевская 44, бөлмө 325
(996 312) 62-54-11

Материал кыргыз тилине которулууда