Оториноларингология кафедрасы

Кафедра башчысы, медицина илимдеринин доктору, профессор
Изаева Тамара Асенеевна
720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, көч. Тоголок-Молдо 1, Нат. оорукана МЗКР
(996 312) 62-10-21

Материал кыргыз тилине которулууда