Түркология борбору

Борбордун директору
Осмонова Эльмира Жорупбековна
720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Киевская 44, 324-бөлмө, Түркология борбору
(996 312) 43-11-54

Материал кыргыз тилине которулууда