Офтальмология кафедрасы

Кафедра башчысы, медицина илимдеринин доктору, профессор
Гогаева Лайла Борисовна
720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Тоголок-Молдо көчөсү 1, Улуттук госпиталь КРССМ
(996 312) 62-12-65
(996 312) 62-12-30
(996 312) 62-12-41

Кафедранын кыскача тарыхы

2002-жылдын 3-августунда КРСУнун ректорунун №167-П буйругунун негизинде «Атайын клиникалык дисциплиналар – 2» кафедрасы ачылып, аны медицина илимдеринин кандидаты, доцент, эмгек сиңирген дарыгери, Кыргыз Республикасынын Билим берүүсүнүн отличниги Дикамбаева Марта Казыевна жетектеген. Бул кафедра төмөнкү клиникалык адистиктер боюнча сабак берет: офтальмология, оториноларингология, неврология, нейрохирургия, урология, травматология жана ортопедия.

 

2011-жылы АКД-2 кафедрасында реструктуризация жүргүзүлүп, анын натыйжасында «Офтальмология жана оториноларингология», «Неврология, нейрохирургия жана медициналык генетика» жана «Урология, травматология жана ортопедия» бөлүмдөрү түзүлдү.

 

2017-жылдын 30-июнунда КРСУнун ректорунун №208-П буйругу менен «Офтальмология жана оториноларингология» кафедрасы эки өз алдынча көз карандысыз түзүмгө бөлүнгөн: «Офтальмология» жана «оториноларингология» кафедрасы. Ошол эле учурда «Офтальмология» кафедрасын медицина илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген дарыгери Медведев Михаил Анатольевич жетектеп келген. 2017-жылдан баштап кафедра КРСУнун медициналык факультетинин өзүнчө түзүмдүк бөлүмү болуп, окуу, усулдук жана илимий-изилдөө иштерин жүргүзүп келет.

 

2021-жылдын апрель айында М.А.Медведевдин капысынан каза болгондугуна байланыштуу кафедраны м.и.к. Гогаева Лайла Борисовна жетектеген.

 

2021-жылдын май айында КРСУнун ректорунун буйругу менен Медицина факультетинин «Офтальмология» кафедрасына м.и.д. Медведев М.А. аты ыйгарылган.