Улуттук байланыш борбору

Кафедра башчысы, т.и.д., профессор
Малюкова Наталья Николаевна
720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, көч. Киевская 44, кеңсе. 112
(996 312) 66-20-74
(996-312) 43-11-69

Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин 2010-жылдын 8-июлундагы Санкт-Петербург шаарында жана КМШ Экономикалык Кеңешинин 2010-жылдын 17-июнундагы отурумундагы №011-17 / 1393 нотасынын негизинде жана Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин 2010-жылдын 27-октябрындагы № 653/1 токтому менен Кыргыз-Россия Славян университетинин Билим берүү жана илим жаатындагы инновациялар башкармалыгын (БИИБ) 2020-жылга чейин КМШга мүчө мамлекеттеринин мамлекеттер аралык инновациялык кызматташтык программасынын Улуттук иштеп чыгуучусу кылып дайындоо жөнүндө чечим кабыл алынган.
Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин 2013-жылдын 18-ноябрындагы №719/1 буйругуна ылайык БИИБ Кыргыз Республикасынан Улуттук байланыш борбору (УББ) болуп дайындалды.

 

Максат
КМШга мүчө мамлекеттеринин дүйнөлүк атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу, аны экономиканын жаӊы моделине трансформациялоо, интеграцияланган инновациялык мейкиндикте улуттук инновациялык тутумдардын натыйжалуу өз ара аракеттенүүсүнүн негизинде экономикалык өнүгүүнүн артыкчылыктуу багыттарын жүзөгө ашыруу, Шериктештиктин эл аралык беделин технологиялык лидерликтин дүйнөлүк борборлорунун бири катары ырастоо үчүн шарттарды түзүү.

 

УББнын негизги максаттары:

 • Улуттук экономиканын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатууга жардам көрсөтүүчү КМШга мүчө мамлекеттердин мамлекеттер аралык инновациялык мейкиндигине интеграциялоо;
 • Улуттук ресурстарды, адамдардын уникалдуу чыгармачыл дараметин жана жаңы технологияларды натыйжалуу пайдалануунун негизинде улуттук чарбалыктын сапаттуу жана туруктуу өсүшү үчүн шарттарды камсыз кылуу;
 • КМШ мейкиндигинде дүйнөлүк технологиялык борборду түзүүгө көмөктөшүү;
 • Инновациялык иш боюнча кызыкдар тараптарга маалыматтык-методикалык колдоо көрсөтүү.

 

УББнын ишмердүүлүгү төмөнкү маселелерди чечүүгө багытталган:

 • Өлкөнүн инновациялык өнүгүүсү жаатында республиканын ченемдик-методикалык базасын өркүндөтүү жана шайкештөө боюнча сунуштарды даярдоо.
 • Технологиялардын потенциалдуу донорлору катары КМШ өлкөлөрүнүн жана өнүккөн өлкөлөрдүн өнөр жайынын технологиялык түзүмдөрүнүн жакындашуусуна көмөктөшүү.
 • Илимий-техникалык иштин натыйжаларын ыкчам иштеп чыгуу жана ишке ашыруу үчүн инновациялык ишкердикти өнүктүрүү.
 • Биргелешкен каржылык инфраструктураны өнүктүрүүгө жана чет элдик инвестицияларды активдүү тартууга көмөктөшүү.
 • Улуттук илимий-техникалык жана технологиялык артыкчылыктардын чегинде иш-чараларды жана долбоорлорду ишке ашырууга көмөктөшүү.
 • Инновация ишмердүүлүгүнө долбоордук ыкманы киргизүү, улуттук, регионалдык жана глобалдык маанидеги актуалдуу долбоорлорду биргелешип ишке ашыруу.
 • Программанын максаттарына жетүү үчүн ресурстук дараметтерди бириктирүүгө көмөктөшүү.