Экономикалык теория кафедрасы

Кафедра башчысы, экономика илимдеринин доктору, профессор
Кумсков Геннадий Владимирович
720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Шабдан Баатыр пр., 140, 3-корпус, 211-бөлмө
(996 312) 36-03-52

Материал кыргыз тилине которулууда