Хирургиялык стоматология кафедрасы

Кафедра башчысы, медицина илимдеринин доктору, профессор
Мамытова Анара Бейшеновна
720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., мкрн Аламүдүн - 1, Загорская,кɵч, 86/1
(996 312) 89-02-94

Кафедранын кыскача тарыхы

Хирургиялык стоматология» кафедрасы 2006-жылдын 1-сентябрында түзүлүп Медицина факультетинин структуралык бөлүмү катары иштеп келет.

     Кафедранын кызматкерлери көптөгөн окуу-методикалык иштерди аткарышат, анын ичинде окуу-методикалык жана көрсөтмө куралдарды иштеп чыгуу жана окуу процессине киргизүү, мультимедиялык презентацияларды колдонуу менен лекцияларды окуу, фантомдор боюнча студенттерге практикалык көндүмдөрдү практикалоо. Кафедранын клиникалык базаларында студенттер менен бирге оорулууларды кабыл алуу жүргүзүлөт.

     Бөлүмдүн кызматкерлери клиникалык практикада хирургиялык кийлигишүүнүн заманбап ыкмалары жөнүндө окуу видеороликтерин даярдашат. Кафедранын окутуучулары эл аралык конференцияларга, конгресстерге, квалификацияны жогорулатуу курстарына катышуу менен окуу, педагогикалык, медициналык ишмердүүлүктөрүн өркүндөтүшөт.