"Педиатрия" жана "Стоматология" адистиктери боюнча №1-терапия кафедрасы

Кафедра башчысы, медицина илимдеринин кандидаты, доцент
Токтогулова Нургуль Асылбековна
720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, көч. Ю.Фучик 15 а (Бишкек шаардык No1 клиникалык ооруканасы, хирургиялык корпус)
(996 312) 92-11-05

Кафедранын кыскача тарыхы

КРСУнун медициналык факультети ачылганына 3 жыл болгондо, студенттерди клиникалык дисциплиналардын негиздерине окутуу зарылдыгы пайда болуп, 1997-жылы ички оорулардын пропедевтикасы боюнча өз алдынча кафедра ачылган.  
Ошол мезгилден баштап 3-курстун студенттери үчүн «Ички оорулардын пропедевтикасы» дисциплинасын окутууну аталган дисциплина боюнча тажрыйбалуу профессорлор жана доценттер иш алып барышат.

 

Медициналык факультеттин өсүшү жана калыптанышы боюнча, терапиялык профилдин жаңы дисциплиналары пайда болуп, КРСУнун ректорунун 1999-жылдын 1-сентябрындагы №168-п буйругуна ылайык №1-терапиялык дисциплина кафедрасы түзүлгөн, ал эми 2012-жылы  «Педиатрия» жана «Стоматология» адистиги боюнча №1-терапиялык кафедрасы болуп кайрадан түзүлгөн.