Дүйнө маданияттарынын жана диндеринин ЮНЕСКО борбору

Борбордун директору
Карабаева Замира Шерматовна
720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Киев көчөсү, 44, 314-бөлмө
(996 312) 66-33-82

Материал кыргыз тилине которулууда