Курулуш кафедрасы

Кафедра башчысы, т.и.к., доцент, "Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн отличниги".
Акматов Адылбек Камбарович
720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Анкара көчөсү 2, дом. 10, А кварталы, бөлмө. 407
(996 312) 88-25-57
(996 312) 88-25-57

Материал кыргыз тилине которулууда