Балдар стоматологиясы, жаак-бет жана пластикалык хирургия кафедрасы

Кафедра башчысы, медицина илимдеринин кандидаты, доцент
Нуритдинов Рустам Митхатович
720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, кичи район. Аламедин-1, 86/1
(996 312) 57-89-90

Кафедранын кыскача тарыхы

2004-жылы КРСУда стоматология кафедрасы уюштурулган. 2007-жылы КРСУда стоматологиялык профилдеги 4 кафедра, анын ичинде «Балдардын стоматологиясы, жаак-бет жана пластикалык хирургия» кафедрасы ачылган. Кафедранын башчысы болуп И.М. Юлдашев дайындалган, ал  академик И.П. Павлов атындагы Санкт-Петербург медициналык университетинин хирургиялык стоматология кафедрасынын аспирантурасында окуган жана профессор В.А. Дунаевскийдин жетекчилиги астында  «Төмөнкү жаактын радиациялык остеомиелитинин клиникалык белгилерин, дарылоонун жана алдын алуунун натыйжаларын баалоо» деген темада кандидаттык диссертациясын коргогон. 2007-жылы медицина илимдеринин доктору илимий даражасын изденип алуу үчүн «Кыргыз Республикасында коомдук саламаттык сактоо системасын калыптандыруу шартында айыл аймактарынын тургундарына стоматологиялык жардамды оптималдаштыруунун парадигмалары» аттуу темада  диссертациясын жактаган.

 

2018-жылдын 1-сентябрынан тартып медицина илимдеринин кандидаты Нуритдинов Рустам Митхатович кафедра башчысы болуп дайындалды. Ал И.К.Ахунбаев атындагы КММАнын балдар стоматологиясы кафедрасынын аспирантурасында окуган жана 2013-жылы профессор И.М. Юлдашевдин жетекчилиги астында «Тиш имплантациясына даярдоо максатында сөөк пластикасынын варианттарын клиникалык жана эксперименталдык баалоо» деген темада кандидаттык диссертациясын коргогон.