Дүйнө тилдери кафедрасы

Кафедра башчысы, филология илимдеринин кандидаты, доцент
Сулайманова Лира Сулаймановна
720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, көч. Киевская 44, бөлмө 317
(996 312) 68-11-05

Материал кыргыз тилине которулууда