Информатика жана тил даярдоо борбору

Борбордун директору
Горковенко Олег Евгеньевич
720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Киев көчөсү, 44, 315-бөлмө

Материал кыргыз тилине которулууда