Орус тили кафедрасы

Кафедра башчысынын милдетин аткаруучу, филология илимдеринин кандидаты, доцент
Гатина Альмира Эмуровна
720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Чүй пр., 44, дом. 8, кеңсе. 305
(996 312) 43-75-03

Материал кыргыз тилине которулууда