Менеджмент кафедрасы

Кафедра башчысы, экономика илимдеринин кандидаты, доцент
Романович Ольга Геннадьевна
720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Шабдан Баатыр пр., 140/1, КРСУ, Экономика факультети, 11-корпус, 102-бөлмө
(996 312) 36-02-26

Материал кыргыз тилине которулууда