Госпиталдык хирургия кафедрасы

Кафедра башчысы, медицина илимдеринин доктору, профессор
Бебезов Бахадыр Хакимович
720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, көч. Тоголок Молдо, 1
(996 312) 62-10-29
(996 312) 31-60-85

Кафедранын кыскача тарыхы

Кафедра 2003-жылдын 11-сентябрында КРСУнун ректорунун № 232-п буйругунун негизинде түзүлгөн.