Билим берүү борбору

Билим берүү борбору (БББ) - башталгыч, негизги жалпы, орто жалпы жана кошумча билим берүү чөйрөсүндө өз ишин жүзөгө ашырат, ошондой эле Кыргызстандагы жана Россиядагы ЖОЖдорго кабыл алуу үчүн тандалган сабактар боюнча чет элдик жарандарды окутууну уюштурат.

 

 

БББ түзүмүнө төмөнкүлөр кирет:

 

 • орто жалпы билим берүүчү мектеп,
 • ЖОЖго чейинки даярдоо борбору,
 • компьютердик технологиялар жана тестирлөө борбору

 

 

 

ЖОЖго чейинки даярдоо борбору (ЖДБ) - КРСУнун түзүмдүк бөлүмү, ал КРСУга же Кыргызстандын жана Россиянын башка университеттерине кабыл алуу үчүн жаштардын жалпы билим деңгээлин жогорулатуу максатында түзүлгөн.

 • ЖДБда окутуу тандалган окуу дисциплиналарына ылайык контракттык негизде (акы төлөнүп) жүргүзүлөт.
 • Сабактар Бишкек шаарындагы мектептердин жана ЖОЖдордун тажрыйбалуу окутуучулары тарабынан ЖОЖго чейинки даярдоо боюнча атайын окутуу программаларына ылайык интенсивдүү окутуу методдорун колдонуу менен өткөрүлөт.
 • Борбор 8 жана 6 айлык курстарды сунуштайт, алар учурдагы окуу жылынын сентябрь жана ноябрь айларынан баштап иштей баштайт.
 • Окуу ишмердүүлүгү графикке ылайык, окуучу тандаган жана анын каалоосуна ылайыкталган сабактарга жараша жүргүзүлөт.
 • Курстар аяктагандан кийин күбөлүк-сертификат берилет.
 

Компьютердик технологиялар жана тестирлөө борбору (КТ жана ТБ) БББнын уюштуруу бөлүмдөрүнүн компьютердик технологияларды колдонууга байланыштуу окуу процессин, усулдук жана башка жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү канааттандырат, атап айтканда:

 • КРСУнун орто мектебине Россия Федерациясынын Бирдиктүү мамлекеттик экзаменин (РФ БМЭ) уюштурууда, маалыматтык ресурстарды калыптандырууда жана тейлөөдө жардам берет;
 • негизги жана орто жалпы билим берүүнүн билим берүү программалары боюнча мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестациянын уюштуруу, технологиялык жана консультациялык жагын камсыздоону ишке ашырат
 • орто жалпы билим берүүчү мектептин окуу базасында мектеп окуучуларын жана ЖДБнын окуучуларын тестирлөөнү өткөрөт;
 • ЖДБ жана ОББМдин окуу процессинде күнүмдүк жана аралык көзөмөлдүн маалымат базасын түзөт;
 • ЖДБ жана ОББМдин окуу процессине жаңы маалыматтык технологияларды иштеп чыгат жана киргизет;
 • БББда кесиптик багыт берүү боюнча маалымат базасын иштеп чыгат, студенттерди кесип тандоого даярдоого, кесиптик өзүн-өзү аныктоого көмөктөшүүгө багытталган кесиптик багыт берүү иштерин жүргүзөт;
 • белгиленген тартипте методикалык жана окуу куралдарын даярдоону жана басып чыгарууну уюштурат.
 • КТ жана ТБ информатика, компьютердик сабаттуулук боюнча жана персоналдык компьютер колдонуучулары үчүн курстарды сунуштайт. Биздин бүтүрүүчүлөр заманбап программалык каражаттар жана тейлөө кабыкчалары менен ишенимдүү иштешет
 

КРСУнун орто жалпы билим берүүчү мектеби:

 • 1-класстан 11-класска чейин окутуу;
 • орто билим жөнүндө эки күбөлүк - россиялык жана кыргызстандык;
 • мектепте окуган жана иштегендердин баарынын достугу, кызматташтыгы жана боорукердиги.

Мектеп балдардын чыгармачыл жөндөмдөрүн ачып, аларды университеттин жогорку интеллектуалдык жана маданий дараметинин чөйрөсүнө тартуу менен, аларды курчап турган дүйнөгө ылайыкташтырууга умтулат.
Мектепте билим берүү Россиянын Федералдык стандартына жана Кыргызстандын стандартына ылайык жүргүзүлүп, жогорку билим деңгээлин камсыз кылат.
Мектептин модели төмөнкү блокторго негизделген: билим берүү программасы (тандоо боюнча сабактар, факультативдер, атайын курстар, профилдер); психологиялык кызмат (баланын өнүгүүсүнө психологиялык-педагогикалык колдоо); тарбиялоо программасы (класстан тышкаркы жумуш, окуучулардын өзүн-өзү башкаруусу); социалдык кызмат (баланын ден соолугун чыңдоо жана социалдык адаптацияланышын сактоо).
Структуралык жактан билим берүү процесси өнүгүүчүлүк окутуунун; билим берүүнүн жеке түрлөрүнүн; окутуунун жана көзөмөлдөөнүн модулдук-рейтингдик тутумунун элементтери менен салттуу сабактарга негизделген.
Мектеп толеранттуулук жана урматтоо, билимди бөлүшүү жана жайылтуу, калыстыкты жана теңчиликти баалоо, чечим чыгаруу жана чечим кабыл алуу сыяктуу баалуулуктарды өстүрөт. Мунун бардыгы окуунун ыңгайлуулугун камсыз кылат жана балдарды өзүн-өзү таанууга түртөт.
Россия Федерациясынын Билим берүүнү жана илимди көзөмөлдөө боюнча федералдык кызматы (Рособрнадзор) жана «Федералдык тестирлөө борбору» ФМБМнин жардамы менен 2009-жылдан бери, КРСУнун ОББМнин базасында Россия Федерациясынын бирдиктүү мамлекеттик экзаменин өткөрүү пункту (БМЭӨП) түзүлгөн.