Урология кафедрасы

Кафедра башчысы, медицина илимдеринин доктору, профессор
Чернецова Галина Степановна
720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, көч. Тоголок-Молдо, 1 (Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлигинин Улуттук госпиталынын аймагы)
(996 312) 69 85 76
(996 312) 62 17 40

Материал кыргыз тилине которулууда