Катастрофа медицинасы кафедрасы

Кафедра башчысы, медицина илимдеринин кандидаты
Идирисов Аскербек Ниязбекович
720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, кичи район. Аламедин-1, имарат 1/31/5
(996 312) 63-54-06

Материал кыргыз тилине которулууда