Неврология, нейрохирургия жана медициналык генетика кафедрасы

Кафедра башчысы, медицина илимдеринин кандидаты, доцент
Мусабекова Тынар Обосбековна
720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, көч. Москва шаары, Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлигинин Улуттук госпиталы
(996 312) 88-42-56

Материал кыргыз тилине которулууда