Жалпы жана факультеттик хирургия кафедрасы

Кафедра башчысы, медицина илимдеринин доктору, профессор
Осмонов Талгат Абдуллаевич
720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, көч. Тоголока Молдо 1, Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлигинин Улуттук госпиталы
(996 312) 62-10-18

Кафедранын кыскача тарыхы

КРСУнун медициналык факультетинин «Жалпы жана факультеттик хирургия» кафедрасы 2003-жылы түзүлгөн.

Кафедранын клиникалык базасы болуп КР Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Улуттук госпиталдын И.К.Ахунбаев атындагы жалпы хирургиянын республикалык жана көп профилдүү клиника эсептелет.

Клиниканын курамына төмөнкү адистештирилген бөлүмдөр киргизилет:

  • Гастроэнтерологиялык жана  эндокринологиялык хирургия бөлүмү
  • Торакалдык хирургия бөлүмү
  • Кан-тамыр хирургия бөлүмү
  • Ириң хирургия бөлүмү
  • Колопроктология бөлүмү, ошондой эле
  • Анестезиология жана  реаниматология бөлүмү