Гуманитардык факультет

Факультеттин деканы, филология илимдеринин доктору, профессор
Бекбалаев Амангельды Абдыжапарович
720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Чүй проспектиси, 44, кеңсе. 422
(996 312) 68-00-22

Материал кыргыз тилине которулууда