Кыргыз тили кафедрасы

Кафедра башчысы, филология илимдеринин кандидаты, педагогика илимдеринин доктору, профессор
Биялиев Кутманбек Абакович
720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Чүй пр., 44, бөлмө 535, 536
(996 312) 68-01-81

Материал кыргыз тилине которулууда