Патологиялык физиология кафедрасы

Кафедра башчысы, медицина илимдеринин доктору, профессор
Какеев Бакир Аскарович
720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Мир пр., 1
(996 312) 31-59-87

Кафедранын кыскача тарыхы

Патологиялык физиология кафедрасы КРСУнун ректорунун №74-П 1996-жылдын 29-апрелиндеги буйругу менен фундаменталдык медициналык-биологиялык дисциплиналарынын (ФМБД) кафедрасынын базасында 2007-жылы түзүлүп, 2011-жылга чейин физиологиялык дисциплиналардын кафедрасы аталып келген, нормалдуу жана патологиялык физиология кафедрасынын бөлүнүшүнүн натыйжасында 2017-жылдын 28-июнундагы КРСУнун ректорунун №333-П буйругу менен 2017-жылы түзүлдү.

Кафедра окуу, методикалык, илимий-изилдөө иштерин жүргүзүүчү КРСУнун медициналык факультетинин түзүмдүк бөлүмү болуп эсептелет. Азыркы учурда кафедра төмөнкү дисциплиналарды окутууну камсыз кылууда:

  1. «Дарылоо иши» жана «Педиатрия» адистиктери үчүн патологиялык физиология жана клиникалык патофизиология
  2. «Стоматология» адистиги үчүн баштын жана моюндун патофизиологиясы
  3. Ар кандай адистиктеги клиникалык ординаторлор үчүн клиникалык патофизиология.