«Жарандык коргонууну өнүктүрүү» окуу-илимий-техникалык борбору (окуу-көмөкчү)