Чет тилдер кафедрасы

Кафедра башчысы, педагогика илимдеринин кандидаты, доцент
Юрченко Марина Геннадьевна
720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, көч. Киевская 44, 304-бөлмө
(996 312) 43-12-26

Материал кыргыз тилине которулууда