Коммуникация жана маалыматтык технологиялар институту

ИКИТтин директору, т.и.к., доцент
Григорьев Владимир Васильевич
720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Чүй пр., 44
(996-312) 43-11-71
(996-312) 43-11-69

Материал кыргыз тилине которулууда