Дизайн жана архитектуранын математикалык негиздери кафедрасы

Кафедра башчысы, физика-математика илимдеринин доктору, профессор, Эл аралык Математикалык Союздун (ӨИК) Финансы комитетинин мүчөсү, XXVII Эл аралык Математиктер Конгрессинин (ICM) Грант Комитетинин мүчөсү
Джураев Абубакир Мухтарович
720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, көч. Анкара 2А, 307-бөлмө
(996 312) 88-25-43

Материал кыргыз тилине которулууда