Бийик плотиналардын мониторинг борбору

Борбордун директору, физика-математика илимдеринин кандидаты
Довгань Владимир Иванович
724330, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Шаар пр., Чуй пр., 44, болмо “МНИЦ Плотина"
(996-312) 43-75-04

Материал кыргыз тилине которулууда