Мыкты ишти кантип жазып, «Антиплагиаттан өтсө» болот