“Ысык-Көл – Чоң Евразия” Эл аралык аналитикалык клубу

д.э.н., профессор
Кочербаева Айнура Анатольевна
720065, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Чүй пр., 44
(996-555)-979753

Материал кыргыз тилине которулууда