Билим берүү жана илимде инновацияларды башкаруу

Кафедра башчысы, т.и.д., профессор
Малюкова Наталья Николаевна
720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, көч. Киевская 44, кеңсе. 112
(996 312) 66-20-74
(996 312) 66-20-74

Материал кыргыз тилине которулууда