Илимий-изилдөө институттары

Коммуникация жана маалыматтык технологиялар институту

ИКИТтин директору, т.и.к., доцент
Григорьев Владимир Васильевич
720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Чүй пр., 44
(996-312) 43-11-71
(996-312) 43-11-69

КРСУ жана ФМБМдин Атмосфералык процесстердин физикасы бийик тоолуу обсерваториясы «Тайфун» ӨЭУ

Режиссер, физика-математика илимдеринин доктору, профессор
Свердлик Леонид Григорьевич
724330, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, көч. Киевская, 44, офис 1/012
(996 312) 43-11-97
(996-312) 93-71-96