Каржы-чарба иштери боюнча проректор

Тешебаев Искендер Хабибилаевич
(996-312) 66-51-34

Материал кыргыз тилине которулууда