Илимий-билим берүү жана илимий борборлор

Бийик плотиналардын мониторинг борбору

Борбордун директору, физика-математика илимдеринин кандидаты
Довгань Владимир Иванович
724330, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Шаар пр., Чуй пр., 44, болмо “МНИЦ Плотина"
(996-312) 43-75-04

Экономикалык жана демографиялык изилдөөлөрдүн аналитикалык борбору

Борбордун башчысы, экономика илимдеринин доктору, профессор
Кудайкулов Марат Кыштоович
724330, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Шабдан Баатыр пр., 140, 3-корпус, кеңсе 208
(996-312) 36-03-52

«СПЕКТР» илимий-инженердик жана билим берүү борбору

Борбордун директору, техника илимдеринин кандидаты, улук илимий кызматкер
Жээнбеков Акылбек Аматович
724330, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Чүй пр., 44
(996-312) 43-43-57
(996-312) 43-43-57