Экономикалык жана демографиялык изилдөөлөрдүн аналитикалык борбору