Коомдук саламаттык жана саламаттыкты сактоо кафедрасы

Кафедра башчысы, медицина илимдеринин доктору, профессор
Касиев Накен Касиевич
720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, көч. Ахунбаева 92а
(996 312) 88-05-10

Материал кыргыз тилине которулууда