Технологияларды жана инновацияларды колдоо борбору

Борбордун координатору
Гуркина Людмила Ивановна
720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, көч. Киевская 44
(996 312) 66-20-74

Технологияларды жана инновацияларды колдоо борбору

Ар бир университеттин салттуу социалдык ролу - бул билимге ээ болуу, аны топтоо жана өткөрүп берүү. Университет жана анын изилдөө жана инновация бөлүмдөрү жаңы өнүмдөрдү жана технологияларды жаратуунун негизин түзгөн ИИНдин негизги булактары болуп саналат.
2014-жылдын ноябрь айында Билим берүү жана илим жаатындагы инновациялар бөлүмүнүн алдында, Кыргызпатентке караштуу Мамлекеттик интеллектуалдык менчик фонду менен Кыргыз-Россия Славян университетинин ортосундагы макулдашууга ылайык, «Технологияларды жана инновацияларды колдоо борбору» (ТИКБ) ачылган.

ТИКБнын ишинин негизги багыттары:

 • ТИКБнын ишинин негизги багыттары:
 • КРСУда интеллектуалдык менчик (инновация) саясатын аныктоо;
 • изилдөө жана иштеп чыгууларды стимулдаштыруу жана колдоо;
 • университеттин ичинде жана үчүнчү жактар менен биргеликте ИИНди түзүү жана пайдалануу боюнча иш-чараларды жөнгө салуу;
 • ИИНди аныктоо процедураларын, укуктарга ээлик кылууну, ИИНди колдонууну коргоонун жана анын мониторингин жөнгө салуу;
 • кошумча киреше алуу максатында ИИНди натыйжалуу коммерциялаштыруу үчүн шарттарды жана механизмдерди түзүү;
 • интеллектуалдык менчиктин коммерциялаштыруусунан алынган экономикалык пайданы адилеттүү жана акыйкат бөлүштүрүүнү камсыз кылуу;
 • КРСУнун билим берүү жана изилдөө комплекси катары кадыр-баркын чыңдоо.

Борбордун максаттары жана милдеттери

 • КРСУда инновациялык жана маалыматтык ишмердүүлүктү өнүктүрүү;
 • илимий-изилдөө жана ойлоп табуучулук ишинде кадрларды даярдоонун натыйжалуулугун жана сапатын жогорулатуу;
 • илимий-изилдөө ишинин натыйжаларын берүү жана аларды коммерциялаштыруу үчүн шарттарды түзүү.

ТИКБнын функциялары:

 • инновацияларды иштеп чыгууда ЖОЖдун студенттеринин, аспиранттарынын, магистранттарынын, илимий кызматкерлеринин жана окутуучуларынын активдүүлүгүн жогорулатуу;
 • интеллектуалдык менчикти коргоо (ИМК) боюнча арыздарды каттоо аркылуу улуттук / региондук же эл аралык деңгээлде инновация түрүндө алган билимдерди жана көндүмдөрдү жайылтуу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу;
 • университетте инновациялык ресурстарды башкаруу тутумун өркүндөтүү.
 • Борбордун багытынын артыкчылыктары
 • Технологияларды өткөрүү тутумун төмөнкүлөр аркылуу өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүү:
 • инновациялык өнүмдөрдү рынокко жайылтуу;
 • өз ара аракеттенүүнү түзүүгө багытталган иш-чараларды иштеп чыгуу жана жүзөгө ашыруу аркылуу интеллектуалдык өнүмдү коммерциялаштыруу: идея - долбоор - өндүрүш - рынок.