Эл аралык мамилелер жана аналитика бөлүмү

Бөлүм башчысы
Карабаева Замира Шерматовна
720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, көч. Киевская, 44, 213-бөлмө
(996-312) 68-12-53
(996-312) 68-12-53

Бөлүм эл аралык кызматташуунун абалын жана көйгөйлөрүн изилдөө, университеттин эл аралык байланыштарын дүйнөлүк билим берүү мейкиндигине кеңейтүү жана тереңдетүү боюнча максаттуу иштерди жүргүзүп келет.

Негизги функциялары:

  • Эл аралык ишмердүүлүктүн бардык тармактарында университеттин дараметин натыйжалуу пайдалануу үчүн эл аралык кызматташтыктын абалын жана көйгөйлөрүн изилдөө;
  • Өткөн календардык жылдын жыйынтыгы боюнча «КРСУнун эл аралык кызматташтыгы» жылдык жыйнагын даярдоо жана басып чыгаруу. Университеттин эл аралык байланыштарын өркүндөтүү жана чыңдоо боюнча сунуштарды жана сунуштамаларды иштеп чыгуу.
  • Билим берүү жаатындагы эл аралык мамилелердин көйгөйлөрүн изилдөө жана кызматташууну өркүндөтүү максатында чет элдик билим берүү, илим жана маданият уюмдарынын өкүлдөрү менен биргелешкен эл аралык форумдарды, конференцияларды, тегерек столдорду, тренингдерди өткөрүү.
  • Активдүү өкүлчүлүк иш-чараларды жүргүзүү, чет өлкөлүк делегацияларды, дипломатиялык миссиялардын өкүлдөрүн, эл аралык уюмдардын башчыларын, адистерди, КРСУга билим берүү жана илимий изилдөө программалары боюнча келген стажерлорду кабыл алууну уюштуруу.
  • Эл аралык кызматташтык жөнүндө маалыматтарды камтыган маалымат базаларын түзүү жана жүргүзүү. КРСУнун кафедраларына, факультеттерине жана айрым кызматкерлерине эл аралык маселелер боюнча ар кандай маалыматтарды берүү, анын ичинде маалыматтык технологияларды колдонуу.
  • Университеттин Кыргызстандагы жана чет өлкөлөрдөгү бардык түзүмдүк бөлүмдөрүнө эл аралык конгресстерди, конференцияларды, сынактарды, тегерек столдорду даярдоодо жана өткөрүүдө практикалык жардам көрсөтүү.
  • КРСУнун сайтында эл аралык иш-чаралардын натыйжаларын тез жана системалуу чагылдыруу.