Анатомия, топографиялык анатомия жана оперативдик хирургия кафедрасы

Кафедра башчысы, медицина илимдеринин кандидаты, Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо отличниги
Губанов Борис Петрович
720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, кичи район. Аламедин-1, бал. KRSU борбору
(996 312) 89-90-41

Материал кыргыз тилине которулууда