Физика, мединформатика жана биология кафедрасы

Кафедра башчысы, биология илимдеринин кандидаты, доцент
Караева Роза Райымбековна
720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, кичи район. Аламедин-1, 31/1
(996 312) 63-54-06

Материал кыргыз тилине которулууда