Дерматовенерология жана фтизиатрия кафедрасы

Кафедра башчысы, медицина илимдеринин доктору, профессор
Балтабаев Мир-Али Курбан-Алиевич
720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, көч. Лев Толстой 70 (Республикалык дерматовенерология борборунун аймагында)
(996 772) 103-190

Материал кыргыз тилине которулууда