Патологиялык анатомия кафедрасы

Кафедра башчысы, медицина илимдеринин кандидаты, доцент
Ахметова Майра Исаевна
720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Тынчтык проспекти, 1
(996 312) 88-25-62

Кафедранын кыскача тарыхы

03.02.2014-жылдын №42-П  буйругу менен ачылган

1993-жылы төмөнкү: анатомия, гистология, оперативдүү хирургия жана топографиялык анатомия, соттук медицина жана патологиялык анатомия дисциплиналарды бириктирген “Морфологиялык дисциплиналар кафедрасы” түзүлдү.  Кафедра башчысы  м.и.д., профессор Н.Н.Заречнова.  “Патологиялык анатомия” дисциплинасын профессор В.Т.Лямцев, доценттер: А.

2004-жылы төмөнкү: соттук медицина, укук таануу, патологиялык анатомия дисциплиналарды бириктирген “Патологиялык морфология” өз алдынча кафедрасы түзүлдү. Кафедранын башчысы м.и.к., доцент Ж.Т.Турганбаев жетектеген.

2011-2014-жылдары кафедра “соттук медицина жана патологиялык  анатомия кафедрасы” деп өзгөртүлгөн.
Кафедра башчысы болуп м.и.д., професссор Г.В.Белов дайындалган.

2014-жылдын 03.02. №42-П буйругу менен кафедра эки өз алдынча кафедрага бөлүнөт: “Патологиялык анатомия” жана “Соттук медицина жана укуктаануу”

Кафедрага төмөнкү дисциплиналар бекитилген: базистик – патологиялык анатомия, 2-3-курстун студенттери үчүн баш жана моюндун патологиялык анатомиясы, клиникалык ординаторлор үчүн патология

2017-жылдын  сентябрынан тартып, кафедрада чет элдик студенттер билим алууда, дисциплина англис тилинде Б.Р. Джаналиев жана Р.К. Орозалиев тарабынан өткөрүлүүдө.