Патологиялык анатомия кафедрасы

Кафедра башчысы, медицина илимдеринин кандидаты, доцент
Ахметова Майра Исаевна
720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Мир пр., 1
(996 312) 88-25-62

Материал кыргыз тилине которулууда