Нормалдуу физиология кафедрасы

Кафедра башчысы, медицина илимдеринин кандидаты, профессор
Курмашев Равиль Афлитонович
720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Мир пр., 1
(996 312) 31-60-01

Нормалдуу физиология кафедрасы 2011-жылдан тартып иштеп келе жаткан нормалдуу жана патологиялык физиология кафедраларынын бөлүнүшү менен 2017-жылы түзүлдү. Ал буга чейин физиологиялык дисциплиналардын кафедрасы аталып, КРСУнун фундаменталдык медициналык-биологиялык дисциплиналарынын базасында 2007-жылы түзүлдү. Кафедра окуу, методикалык жана илимий-изилдөө иштерин жүргүзүүчү КРСУнун медициналык факультетинин окуу-илимий түзүмдүк бөлүмү болуп эсептелет.