Нормалдуу физиология кафедрасы

Кафедра башчысы, медицина илимдеринин кандидаты, профессор
Курмашев Равиль Афлитонович
720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Мир пр., 1
(996 312) 31-60-01

Материал кыргыз тилине которулууда