Патологиялык физиология кафедрасы

Кафедра башчысы, медицина илимдеринин доктору, профессор
Какеев Бакир Аскарович
720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Мир пр., 1
(996 312) 31-59-87

Материал кыргыз тилине которулууда