Эл аралык байланыштар башкармалыгы

Эл аралык байланыштар бөлүмүнүн башчысы
Калюжная Юлия Игоревна
720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, көч. Киевская, 44, кеңсе 213
(996-312) 43-11-78
(996-312) 43-11-78

Кыргыз-Россия Славян Университетинин (КРСУ) эл аралык кызматташтыгы бири-бирин шарттоочу эки стратегияга - билим берүүнү интернационалдаштырууга жана университетти эл аралык билим берүү мейкиндигине интеграциялоого негизделген жана КРСУнун тышкы байланыштарын өнүктүрүү Стратегиясына ылайык жүзөгө ашырылат. КРСУ.

 

Эл аралык байланыштар башкармалыгы (ЭББ) университеттин түзүмдүк бөлүмү болуп, чет өлкөлүк өнөктөштөр менен тышкы байланыштарды ишке ашыруунун уюштуруучусу жана координатору катары чыгып, илимий, педагогикалык жана студенттердин алмашуусун кеңейтүүгө көмөктөшөт.

Башкармалыктын ишмердүүлүгүнүн негизги багыттары:

 • Билим берүү, илимий мекемелер, эл аралык уюмдар жана Фонддор, Кыргыз Республикасында аккредиттелген чет мамлекеттердин элчиликтери менен жаңы байланыштарды издөө жана түзүү.
 • Университеттин түзүмдүк бөлүмдөрүнө келишимдердин, макулдашуулардын, меморандумдардын, чет өлкөлүк ЖОЖдор жана уюмдар менен кызматташуу ниетинин протоколдорунун долбоорлорун даярдоодо консультативдик жана практикалык жардам көрсөтүү.
 • Университет жөнүндө жарнамалык жана маалыматтык өнүмдөрдү (Интернет-сайттар, жарнамалык буклеттер, видеотасмалар, маалымдамалар, календарлар, Университеттин логотиби түшүрүлгөн белгилер, желекчелер, сувенирлер жана башкалар) даярдоого жана жайылтууга көмөктөшүү.
 • Студенттердин жана окутуучулардын академиялык мобилдүүлүгүн өнүктүрүү, илимий-педагогикалык, илимий кадрлар жана студенттер менен алмашууну уюштуруу.
 • Чет өлкөгө окууга, стажировкага, иш сапарга кеткен жана Университетке келген чет өлкөлүк студенттерге, илимий-педагогикалык кадрларга жана илимий кызматкерлерге визалык колдоо көрсөтүү боюнча кызматтарды көрсөтүү. Чет өлкөлүк жарандарды белгиленген тартипте каттоодон өткөрүү, паспорттук-визалык режимдин сакталышын көзөмөлдөө.
 • Университет тарабынан жекече же колдонуудагы эки тараптуу келишимдердин негизинде чакырылган чет өлкөлүк делегациялар жана студенттер үчүн чакырууларды жана кирүү визаларын жол-жоболоштуруу.
 • Университетте эл аралык уюмдардын жана Фонддордун жетекчилери, чет өлкөлүк делегациялар менен жолугушууларды уюштуруу. Эл аралык конгресстерди, конференцияларды, конкурстарды, тегерек столдорду ж.б. өткөрүү.
 • Университеттин эл аралык мамилелерин өнүктүрүүдө инновациялык методдорду туруктуу издөө жана практикалык жүзөгө ашыруу.
 • Университеттин жетекчилигинин чет элдик студенттер менен мезгил-мезгили менен жолугушууларын уюштуруу.
 • Чет өлкөлүк студенттерге Университетке жана Кыргызстанга ыңгайлашуусуна жардам көрсөтүү. Чет элдик жарандарды Университетте окууга кабыл алуу жана алардын орус тилин чет тили катары үйрөнүүсү үчүн даярдоо курстарын уюштуруу.
 • Университеттин эл аралык ишмердүүлүгүнүн маселелери боюнча эл аралык жана ички кат алышууларды жүргүзүү;
 • Гранттык сунуштар, инвестициялар, сынактар, семинарлар, стажировкалар жөнүндө маалыматтык бюллетендерди даярдоо жана жарыялоо. «КРСУнун эл аралык кызматташтыгы» аталган жылдык жыйнагын чыгаруу.

Университет билим берүү, илим жана маданият чөйрөсүндө Россиянын жана чет өлкөлүк алдыңкы университеттери, изилдөө институттары жана уюмдары менен тыгыз байланышта.

 

Эл аралык кызматташтыкты андан ары өркүндөтүү боюнча иш-чараларды координациялоо жана университеттин ичинде дүйнөлүк мейкиндикте да, билим берүү мейкиндигинде да бир мезгилде үч багытта тиешелүү тутумду түзүү – жакынкы жана узак мөөнөттүү келечекте КРСУнун тышкы байланыштарын өнүктүрүүнүн башкы артыкчылыгы.

 

Эки тараптуу кызматташуунун актуалдуу проблемалары боюнча «Россия жана Кыргызстан жаратуунун жана акыйкаттык жолунда: 1916-1917-жылдардагы өзгөрүүлөр доорунун 100 жылдыгына карата» тегерек столуну уюштуруу жана өткөрүү үчүн ыраазычылык каты алынган.