Айлана-чөйрөнү туруктуу өнүктүрүү жана өмүр тиричилик коопсуздугу кафедрасы

Кафедра башчысы, техника илимдеринин доктору, м.а. профессорлор
Абдиева Светлана Викторовна
720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Шабдан Баатыр пр., 140, 4-корпус, 113-бөлмө
(996 312) 36-04-88

Материал кыргыз тилине которулууда