Айлана-чөйрөнү туруктуу өнүктүрүү жана өмүр тиричилик коопсуздугу кафедрасы