Ортопедиялык стоматология кафедрасы

Кафедра башчысы, медицина илимдеринин кандидаты, доцент
Коомбаев Кадыр Казымкулович
720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, кичи район. Аламедин-1, 86/1
(996 312) 62-12-30
(996 312) 62-12-65
(996 312) 62-12-41

Кафедранын кыскача тарыхы

Кафедра КРСУнун 2007-жылдын 30-июнундагы №208-б буйругу менен уюштурулган. Кафедра КРСУнун медициналык факультетинин окуу, методикалык жана илимий-изилдөө иштерин ишке ашыруучу түзүмдүк бөлүмү болуп саналат