Гигиена кафедрасы

Кафедра башчысы, медицина илимдеринин кандидаты, доцент
Борсокбаева Сабыркуль Султановна
720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Байтик-Батыр көчөсү, 34
(996 312) 54-45-74

Материал кыргыз тилине которулууда