Гигиена кафедрасы

Кафедра башчысы, медицина илимдеринин кандидаты, доцент
Борсокбаева Сабыркуль Султановна
720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Байтик-Батыр көчөсү, 34
(996 312) 54-45-74

Кафедранын кыскача тарыхы

КРСУнун ректорунун 27-сентябрындагы №285-П буйругу менен Гигиена кафедрасы медициналык профилактикалык дисциплиналар (МПД) кафедрасынын базасында түзүлүп, 1997-жылдын бери иштеп, КРСУнун медицина факультетинин социалдык гигиена жана аскердик медицина кафедрасынын базасында буга чейин иштеп
жана КД жана ОМЗ кафедрасына, 1998-жылы ПД ВМ кафедрасы болуп өзгөртүлгөн. 2004-жылы медициналык-профилактикалык дисциплиналар кафедрасы, ал эми 2011-жылы гигиена кафедрасы деп аталып калган.

 

Буга чейинки кафедра башчылары: доц. Акматов К.А. (1997-1998-жж.), доц. Абдуллин К.Д. (1998-ж.), доц. Грищенко Р.Г. (1998-2004-жж.), профессор Мануйленко Ю.И. (2005-2015) болушкан. 2015-жылдын сентябрынан кафедраны  Борсокбаева С.С. жетектейт.